Allidrett / idrettsskole

Nå starter allidretten til Skjelstadmark IL opp igjen, -og vi ønsker alle barn født 2009-2012 velkommen til idrett og leik!

Når? Onsdager, med oppstart 24.august i ballbingen

Gruppe 1: barn født 2011 – 2012. Gruppe 2: barn født 2009-2010

Treningstid gruppe 1: 1715-1800, gruppe 2: 1800-1845.

Hvor? Skjelstadmark skole. Merk, de første kveldene blir det aktiviteter i ballbingen og det er derfor viktig å kle seg etter været. Senere blir det gymsalen.

Pris? Kontingent hele året: 200 kr/barn. 100kr ekstra pr søsken. I tillegg må medlemskap i idrettslaget betales (250kr/familie, 100 kr/ enkeltmedlem). Betaling skjer via minidrett.

Vi i styret vil være tilstede på begge gruppene, men som i fjor trenger vi hjelp fra foreldrene. Ei «vaktliste» med medansvarlige/aktivitører vil bli lagt frem, der du/dere skriver opp dag det passer for deg å bidra. Har vi ingen ansvarlige, blir det ingen Idrettsskole/allidrett den kvelden.

Håper å se både gamle og nye fjes på allidretten kommende år, velkommen skal dere være! Ved spm, ta kontakt på 94 87 78 97.

 

Mvh Kine, Elise og Torunn Beathe

Allidrett høsten 2014

Allidretten starter onsdag 10.september i gymsalen.

Treningstider:

17:30 – 18:15   gruppe 1 (født 2009, 2010)

18.15 – 19          gruppe 2 (født 2008, 2007)

 

Pris: 

200kr for ett barn, 300kr for to barn. Å være med på allidretten krever medlemskap i Skjelstadmark IL.

 

Før jul blir det i hovedsak gymsal-treninger. Etter jul blir det både uteaktivitet (gruppe 2) og svømming. Det er voksen trenere som har allidretten iår, men foreldre oppfordres til å både være tilstede og å hjelpe sitt barn. Velkommen til en aktiv allidrett-høst!

Mer informasjon fås ved å kontakte Kari Hofstad eller Marianne Kråkenes.

Allidrett

Allidretten 2013/2014

starter på igjen onsdag 11. september i gymsalen på Skjelstadmark Skole

Gruppe 1 (født 2008 og 2009) kl 1700-1745

Gruppe 2 (født 2006 og 2007) kl 1745 – 1830

Kontigent: 200,- pr barn (+100,- pr søsken) Betales inn på konto 4465 21 14099 HUSK Å MERKE MED NAVN!!!

Alle som er med på allidrett må også være medlem i Skjelstadmark Idrettslag. Se info på hovedsiden.

Ved spørsmål kontakt Anne Grethe (annegrethe1401@hotmail.com / 93 86 46 74)