Gammeldansen – Blåtur

Skjelstadmark gammeldansforening vil arrangere blåtur for medlemmene Lørdag 26. mars 2011.

Dette vil bli en rundtur med buss, så nattlue trengs ikke.
Avreise fra Vårtun kl:1700 lørdag 26.mars.
Det vil bli bespisning under veis (vi ordner med mat)
Det vil også bli underholdning og muligheter for swingom før vi returnerer til skjelstadmarka.
Det vil bli oppsatt kun en buss, så prinsippet først til mølla gjelder for påmelding.
Pris per pers: kr 400.- (betales ved påstigning)
Drikke for bespisning må kjøpes på bespisningsstedet. Fest drikke medbringes av den enkelte (ingen skjenkebevilgning)
PÅMELDINGSFRIST 08.03.2011.