Fiber – fakta om forhøyet egenandel

Det har kommet noen spørsmål om forhøyet egenandel, så her er oppsett for å forklare hva den faktiske kostnaden for å få lagt inn fiber vil bli:

  • Etablering Enebolig 2400,- (likt for alle)

  • Eventuell etablering TV 879,- (likt for alle)
  • Forhøyet egenandel maks 5000,- (Spesielt for bygdefiberprosjekter)

For de med to boenheter på samme gårds/bruksnr er det sagt at de kun skal betale en forhøyet egenandel selv om det tegnes to abonnement. Argumentasjon for dette er at det er en liten ekstra kostnad for prosjektet, men tilfører mye tilskudd til prosjektet.

I fjor høst ble det satt opp ett budsjett for prosjektet, og det var dette som lå til grunn for informasjon som ble gitt på allmøter da. Etter den tid er det en noen faktorer som har endret seg. Blant annet har vi fått:

  • mindre støtte enn  budsjettert fra Stjørdal kommune
  • mindre støtte enn budsjettert fra Hegra sparebank

Det var også budsjettert med en stor andel dugnadsgraving. Det er valgt å redusere denne noe for å dele belastningen på prosjektet på flere. Dette har ført til at den forhøyede egenandelen kommer til å bli veldig nær 5000,-. Men den vil ikke bli over!

Dersom det er ytterligere uklarheter rundt dette, ta gjerne kontakt på alexander@hansen.no eller tlf 97769556.