Fiber – graving foran skjema!

Det graves på flere steder rundt i bygda no. Det er tilsammen 5 gravelag i arbeid, og etter hvert vil det komme flere. I neste uke kommer nodehytta til Rømodalen.