Årsmøte 2020 Skjelstadmark IL

Til alle medlemmer i Skjelstadmark idrettslag

Vel møtt til årsmøte i Skjelstadmark idrettslag 2020, på klubbhuset onsdag 4 mars kl 19.00!

Behandling av ordinære årsmøtesaker, og det blir servering av pizza fra Lillelunden, så kom sulten 😉 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skjelstadmark Idrettslag 2020 følger under.

Forslag til sakliste for møtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:   Velge dirigent(er)

Forslag til vedtak: Siv Sætran velges til møteleder / dirigent.

Sak 3:   Velge protokollfører(e) 

Forslag til vedtak: Kari Kolsum velges til referent/protokollfører.

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Velges blant årsmøtets deltakere 

Sak 5:   Godkjenne innkallingen

Styret viser til varsel av årsmøtet på www.skjelstadmark.il.no 20. januar 2020, og senere annonsert i Stjørdals nytt.        

Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet godkjennes

Sak 6:   Godkjenne saklisten og forretningsorden

Forslag til vedtak: Sakliste og forretningsorden godkjennes.

Sak 7:   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Årsmelding for Trim

Årsmelding for Aliidrett / Idrettskole

Årsmelding for Fotball

Årsmelding for Ski

Årsmelding for Skjelstadmark Idrettslag (hovedlaget)

Forslag til vedtak: Årsmeldingene for 2019 godkjennes.

Sak 8:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Regnskap 2019

Kontospesifisert regnskap 2019

Revisors beretning (Regnskapet er revidert, beretningen legges ut når den er klar.)

Forslag til vedtak: Regnskap for 2019 godkjennes

Sak 9: Medlemskontingent og treningsavgifter 2020

Medlemskontingenten for 2019 var på 100 kroner pr medlem. 

Av årsmøtet 2019 ble undergruppene selv gitt fullmakt til å sette treningsavgifter, men årsmøtet orienteres om disse satsene. 

Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2020 videreføres på 100 kroner pr medlem. Treningsavgifter 2020 tas til orientering

Sak 10: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Forslag til organisasjonsplan 2020

Forslag til vedtak: Organisasjonsplan for Skjelstadmark IL 2020 godkjennes.

Sak 11: Innkommende saker (2 innkommende saker innen fristens utløp)

  1. Ny lovnorm for Skjelstadmark IL

Veileder til ny lovnnorm

Forslag til vedtak: Ny lovnorm for Skjelstadmark IL godkjennes.

2. Prosjekt «Lysløype og skileikanlegg»

Sakspapir på dette legges ut fra arbeidsgruppa /hovedstyret når det er klart.

Forslag til vedtak: 

Sak 12: Behandle idrettslagets budsjett

Forslag til budsjett for 2020

Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes.

Sak 13: Valg

Valgkomiteens innstilling legges ut så raskt valgkomiteen er i mål med sitt arbeide.

Hovedlandsrennet 2020

Fra onsdag til søndag har våre 4 eldste skiungdommer vært på Hovedlandsrennet i Brummundal. Det har vært mange artige dager for både løpere og heiagjeng, både sportslig og sosialt. Det var spennende å være på et så stort renn, med 200-300 i hver klasse. Løperne ankom onsdag, sammen med de andre 15 og 16 åringene fra Nord Trøndelag skikrets. Alle fra kretsen bodde sammen på skole. Torsdag var det trening på stadion der rennene skulle arrangeres. Fredag gikk de normaldistanse, 5 km klassisk. Lørdag var det sprint friteknikk og søndag var det stafett. Våre løpere gjorde en flott innsats og viste at de hevder seg godt blant jevngamle løpere fra alle deler av landet. Vi gratulerer alle 4 med gode prestasjoner og gleder oss allerede til neste år. Da er hovedlandsrennet i Holmenkollen!:-) En ekstra gratulasjon til Martin, som etter helgas gode innsats, nå er tatt ut til å gå stafett for Nord Trøndelag skikrets i ungdomsstafetten i Holmenkollen 8. mars!!!

Magnus i godt driv inn mot mål i fredagens 5 km klassisk.
Marion i fin stil på sin klassiske etappe på søndagens stafett.
Martin i full konsentrasjon på sin etappe på stafetten søndag.
En fornøyd Linnea etter målgang på sprint lørdag.

Flotte resultater i Midt-Norsk mesterskap!

5 ungdommer fra klubben deltok i helga på Midt-Norsk mesterskap på Selbuskogen. Topp innsats og flotte resultater fra alle sammen.

Lørdag var det 4 km klassisk for G14. Fra oss deltok Viktor Kråkenes. Av 43 startende kom han inn til en flott 17. plass. J/G16 gikk 6 km klassisk. Martin Fossen og Magnus Hallan fikk henholdsvis 10. plass og 15. plass av 26 startende. Linnea H Gederaas og Marion R Opgård gikk inn til 6. plass og 15. plass i sin klasse av 26 startende.

Søndag var det 2 km fristil for alle, og fra oss deltok de fire femtenåringene. Martin og Magnus tok en fin 8. plass og en flott 14. plass av av 23 startende. I Jenteklassen var det 29 startende og Marion tok en fin 18. plass, mens Linnea krabbet opp på pallen til tredjeplass!

Takk til trener Hermann Skogan Fredriksen som har fulgt opp løperne gjennom hele sesongen. Han har nå lagt plan for oppkjøringen mot Hovedlandsrennet i Nybygda om to uker.

Midt – Norsk mesterskap

Etter flotte resultater og bra innsats på 6km klassisk i går er gjengen klar for 2km fristil i dag.

I går gikk Viktor Kråkenes i G14, Magnus Hallan og Martin Fossen i G15, og Marion R Opgård og Linnea H Gederaas i J15. I dag stiller de fire femtenåringene.

Trener Hermann Fredriksen er med som sekundant og oppbacking.

Lykke til i dag!