Valg

I forbindelse med årsmøtet for idrettslaget 2017, hvor det gjøres valg av personer til forskjellige verv, må de som ikke lenger ønsker å sitte i sitt verv si fra til valgkomiteen.

Valgkomiteen nåes på tlf: 93864673  Reidar Gresseth

Dette er ikke en oppfordring til å si fra seg sitt verv, vi ser gjerne at du fortsetter noen år!

Mvh.

Arbeidsutvalget.

 

 

 

Medlemskontigent.

Medlemskontigent Skjelstadmark IL.

Skjelstadmark IL er pålagt å følge Norges Idrettsforbunds lovnorm for idrettslag.

Vi har tidligere hatt mulighet for familiemedlemskap, dette er nå tatt bort ifra lovnormen,

og hvert medlem i idrettslaget må betale minstekontigentsats på 100,-.

Mvh

Arbeidsutvalget.