Valg

I forbindelse med årsmøtet for idrettslaget 2017, hvor det gjøres valg av personer til forskjellige verv, må de som ikke lenger ønsker å sitte i sitt verv si fra til valgkomiteen.

Valgkomiteen nåes på tlf: 93864673  Reidar Gresseth

Dette er ikke en oppfordring til å si fra seg sitt verv, vi ser gjerne at du fortsetter noen år!

Mvh.

Arbeidsutvalget.