St Olavsloppet 29.juni -2. juli Trondheim – Østersund

Da blir endelig St. Olavsloppet arrangert igjen, og Skjelstadmark IL stiller også i år med lag. Vi håper så mange som mulig ønsker å delta. Gi gjerne beskjed til Benjamin Hammer (mob: 415 14 072) om hvem som ønsker å delta, hvilken dag og eventuelt lengde på etappe.

Vi starter også opp med frivillig trening søndager kl 18.00 oppmøte Vårtun, med første økt i kveld 24. april. Det blir trent intervall, med tilpasset nivå på økta til alle.

En stor takk!

Det siste halvåret har det blitt lagt ned en enorm innsats for å lage en ny lysløype og tursti i Skjelstadmark. På vegne av Skjelstadmark IL vil jeg rette en stor takk til Tverås Maskin og Transport AS, Steinvikaunet Elektro AS, grunneiere og alle som har stilt opp på dugnad. Fantastisk bra jobba!

I løpet av noen uker nå er løypa ferdigstilt med belysning og vi kan være stolte over et flott idrettsanlegget i Skjelstadmark, som vil være til glede for store og små hele året.

Ny lysløype og tursti

Da begynner den nye lysløypa og turstien å ta form. Veldig mange har bidratt det siste halvåret med flere hunde dugnadstimer, traktor gravemaskiner og annet utstyr. Det er vi veldig takknemlig for.

For å belaste egenkapitalen til idrettslaget minst mulig er vi avhengig av drahjelp av lokalt næringsliv, lag og foreninger, samt privatpersoner. Idrettslaget selger derfor reklameplass på hver enkelt lyktestolpe for et engangsbeløp gjennom hele traseen. Følgende prismodell gjelder:

Stor stolpe på stadion: Kr 20 000,- (Her er allerede 4 solgt)

Stolpe med 2 armatur første 400 meter ut i løype: Kr 5000,-

Resten av stolpene: Kr 3000,-

For eventuelle spørsmål, eller ønske om bidrag, ta kontakt med Benjamin Hammer på mob: 41514072 eller benjamin.hammer@if.no.

Informasjonsmøte om status Lysløype og skileikanlegg.

Sted: Klubbhuset

Tid: Onsdag 24. juni kl 19.30

Som sikkert noe har fått med seg har Skjelstadmark IL fått innvilget nesten 1,5 mil kroner i tippemidler.

Ønsker derfor å ha et informasjonsmøte, slik at de som har spørsmål om prosjektet kan komme med det. Oppfordrer også folk som ønsker å bidra med dugnad om å møte på dette møtet, eller ta kontakt med undertegnede på mob: 415 14 072.

For å bruke minst mulig av idrettslagets egenkapital ønsker vi innspill til sponsormidler.

Benjamin Hammer, Leder av prosjektgruppa for skileik og lysløypeanlegg.

Bestilling nye klær

Da blir det ordnet en ny bestilling av overtrekksklær. Det vil ikke ordnet med prøvetaging nå, da det finnes nok klær «på bygda» dere kan prøve.

Om det er interesse så kan vi også bestille dunjakker. Trenger tilbakemelding på dette snarest, så vi får bestilt prøvejakker.

Minner om at det forsatt luer til salg på Spar Hegra.

Priser:

Konkurransedress: Kr 600,-

Jakke Kr 1000,-  Buksen kr 800,-

Jakke Jr: Kr 600,-  Buken jr: kr 500,-

Dunjakke Kr 1200,-

Dunjakke jr Kr 1100,-

Bestilling sendes på sms til 41514072 eller pr mail på benjamin.hammer@if.no   (Dere som har bestilt på bygdadag, trenger ikke å legge inn bestilling på nytt).

Bestillingsfrist er satt til 25. september.