Nå kan du få trimpoeng på våre trimposter!

Skjelstadmark Il har fått midler av vår gode samarbeidspartner Sparebank 1 til å registrere trimpoeng på våre trimposter. Vi håper dette blir et tiltak som gjør at enda flere besøker trimpostene vi har i bygda.

Konkurransen går fra 27. juni til 27. oktober. Men du kan allerede nå gå inn, og registrere deg i trimpoeng appen. Mer info finnes også her: http://www.trimpoeng.no/i/skjelstadmark19

Ved konkuransens utløp blir det trukket en rekke fine premier blant de som har registrert poeng i appen, samt skrevet i trimbøkene som ligger på postene.

Vi ønsker dere alle en riktig fin tur!

Skjelstadmark Il v/ Trimgruppa

Årsmøte i Skjelstadmark Idrettslag

Årsmøtet avholdes mandag 4/3 – 19 kl 19.00 på klubbhuset, Skjelstadmark.

Det blir servering av pizza fra Lillelunden gårdskjøkken på møtet, og noe søtt til kaffen. Vel møtt til alle våre medlemmer!

Under følger forslag til saklisten og sakspapirer for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakliste

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 3: Konstituering av møtet

Velge dirigent

Forslag til vedtak: Siv Sætran

Velge referent

Forslag til vedtak: Joachim Engan

Velge to til å underskrive protokollen

Velges av blant årsmøtets deltakere

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger i undergruppene

Årsmelding for Trim

Årsmelding for Sponsorutvalg

Årsmelding for Allidrett/ Idrettskole

Årsmelding for Fotball

Årsmelding for Ski

Årsmelding for Skjelstadmark Idrettslag (hovedlaget)

Forslag til vedtak: Årsmeldingene tas til orientering.

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand   

Regnskap for 2018 med balanse 

Revisors beretning for 2018

Forslag til vedtak: Regnskap for 2018 vedtas.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2019

Forslag til vedtak: Kontigenten for 2019 videreføres på 100 kroner pr medlem.

Sak 7: Fastsette treningsavgifter for 2019

Forslag til vedtak: Treningsavgiften for 2019 videreføres på samme nivå for fotball, ski og allidrett som i 2018. Undergruppene delegeres myndighet av årsmøtet til å sette treningsavgiften for kommende år.

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Forslag til budsjett for 2019

Forslag til vedtak: Budsjett for 2019 vedtas.

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Forslag til organisasjonsplan for 2019

Forslag til vedtak: Organisasjonsplan for 2019 vedtas.

Sak 10: Innkommende forslag og saker (totalt 3 saker innen fristens utløp)

a) Dugnadsarbeid i Skjelstadmark idrettslag 

Bakgrunn: Årsmøtet i fotball ønsker at man tar en diskusjon i idrettslaget på dugnadsarbeidet, og hvilke retningslinjer man skal ha rundt dette. Dette for å ansvarliggjøring og være tydelig ovenfor lagets medlemmer ovenfor hva man kan forvente seg av dugnad i løpet av året. Noe dugnadsarbeid må påberegnes, og er en forutsetning for at vi fortsatt kan videreføre veldig lave treningsavgifter, sammenlignet med andre klubber i dalføret.

Forslag til vedtak: Dugnadsarbeid settes opp som sak på første møte etter årsmøtet mellom hovedstyret og undergruppene. På dette møtet lages det noen enkle retningslinjer rundt dugnadsarbeidet i klubben, som distribueres lagets medlemmer. Man avklarer også på dette møtet ambisjoner og tanker rundt dugnadsarbeidet i klubben kommende år.Løypekjøring i Skjelstadmark i fremtidige sesonger

b) Løypekjøring i årene fremover

Bakgrunn: Skjelstadmark IL har i flere sesonger hatt avtale med Stjørdal kommune om løypekjøring. Vi har kjørt kommunens løypenett på dugnad, mot at vi har fått benytte kommunens tråkkemaskin på vårt eget nett. Nå er det kun skrevet en ettårig avtale med kommunen, og fremtiden rundt løypekjøring i Skjelstadmark er høyst usikker.

Forslag til vedtak:Det nedsettes en komite som skal arbeide for at løypekjøring kan opprettholdes på dagens nivå også for kommende vintre. Komiteen har medlemmer fra Løypekomiteen (Stian Hofstad og Per Egil Korstad), Skistyret (Hallgeir Moen) og Hovedstyret (Joachim Engan). Mandatet til komiteen er å komme i mål med en flerårig løypeavtale med Stjørdal kommune. Hvis det blir vanskelighet med å komme i mål med løypeavtale med kommunen, vil komiteen se på alternativer med innvestering i egen løypemaskin og hvilke tilskuddsordninger som kan omsøkes. Komiteen rapporterer direkte til Arbeidsutvalget. Dette er en midlertidig komite som skal være i drift til løsning er funnet.

c) Skileik og lysløypeannlegg

Bakgrunn: Skileik og lysløypeannleeget trenger betydelige oppgraderinger etter år med forfall. Egen prosjektgruppe ble satt ned for å jobbe med dette på årsmøtet i mars 2018. Denne gruppa presenterer sine planer for årsmøtet som må ta stilling til prosjektet og fremdrift.

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak: Prosjektgruppa for skileik og lysløypeannlegg får fullmakt til å søke om forhåndsgodkjenning på prosjektet, og starte prosessen med tippemiddelsøknad. Årsmøtet i 2020 gjør endelig økonomisk vedtak slik at man kan starte opp med arbeidet våren 2020. 

Prosjektet har følgende fremdriftsplan:

2019    Årsmøtevedtak på å sette i gang tippemiddelsøknad

            Søknad om forhåndsgodkjenning sendt innen 1. september

Finansiell plan og grunneieravtaler på plass

Videre detaljert fremdriftsplan for prosjektet

2020    Årsmøtevedtak på finansiering av prosjektet

Oppstart av arbeidet umiddelbart når tippemiddelsøknad er godkjent, tentativt     1.april

  1. desember: Ferdig lysløype, klar til godkjenning

Sak 11: Valg

Valgkomiteens innstilling blir i tradisjon tro lagt frem i årsmøtet.


Årsmøte i Skjelstadmark IL!

Årsmøtet avholdes mandag 4/3 – 19 kl 19.00 på klubbhuset, Skjelstadmark.

Det blir enkel servering under møtet. Vel møtt til alle våre medlemmer!

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakliste

Sak 3: Konstituering av møtet

  • Velge dirigent
  • Velge referent
  • Velge to til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger i undergruppene

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand                                                                     

Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2019

Sak 7: Fastsette treningsavgifter for 2019

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker

Sak 11: Valg

NB! Hovedstyret har sitt styremøte torsdag 28. februar, etter denne datoen blir sakspapir og forslag til vedtak i sakene, samt innkommende saker publisert på hjemmesiden.

Med vennlig hilsen Styret i Skjelstadmark Idrettslag

Bare snøen blir liggende, så blir det preparert skiløyper i år og!

Rett før jul signerte Skjelstadmark IL og Stjørdal kommuen ny ettårig avtale om løypekjøring.

Dialogmøte før endelig avtale ble skrevet med representanter fra Skjelstadmark IL (Stian Hofstad, Per Egil Korstad, Mari Kristel Gederaas, Siv Sætran og Hallgeir Moen) og Stjørdal kommune (Bjørn Bremseth, Elin Aune og John Fornes).

I grove trekk er den nye avtalen lik tidligere avtale, med at Skjelstadmark IL tråkker løype til Litjtrøa via Husåsen på hverdager og 4.hver helg. I tillegg har løypegjengen vaktordning og kan bli oppringt ved behov for tråkking rundt Hestsjøen, både hverdag og helg. Som kompensasjon for dette, får Skjesltadmark IL benytte tråkkemaskina for å kjøre opp skispor i lysløypa, rundt Råa og Høgseterrennløypa. Skjelstadmark IL kan også kjøre opp skispor til Almlivola rundt for å bistå Forra IL. Mao vil det i vinter bli kjørt opp spor i det sammenhengende løypenettet mellom Remyra og Forradal – bare snøen blir liggende!

Stjørdal kommune har varslet at det blir fremmet en politisk sak i vinter angående nivå, kvalitet og omfang av løypekjøring i kommunen. Vedtaket i saken vil legge føringer for samarbeidet om løypekjøring framover. Vi er mange som er ivrige for å ut og gå på ski, og vi gleder oss over at snøen nå ser ut til å komme, og skisesongen for alvor kan starte!

Valgkomiteen er i gang!

Valgkomiteen i Skjelstadmark IL er i gang. Denne består av Reidar Gresseth (leder), Ann Elise Gederaas og Thor Erik Johansen.

Valgkomiteen ønsker innspill på navn som kan være aktuelle til verv i idrettslaget. Samtidig ønsker komiteen at de som er på valg, og IKKE ønsker å fortsette gir beskjed til komiteen direkte for å lette komiteens arbeid. Gir man IKKE beskjed til komiteen, anser valgkomiteen det som at man ønsker å fortsette i sitt verv.

Ta kontakt med valgkomiteen innen 21. januar ved leder Reidar Gresseth på mail Reidar@gresseth.no eller tlf: 938 64 673

Basseng for allidrett / idrettskole utgår.

Vi har idag fått en telefon fra Hegra Ungdomsskole, som får umiddelbare konsekvenser for vårt tilbud på basseng torsdager 17.00 – 19.00. Før jul hadde hovedlaget leie av bassenget, og det var en stor suksess. Rundt 40 små og store tok i gjennomsnitt turen. Allidretten skulle følge opp dette nå etter jul, med start 10.1 og hver torsdag frem mot vinterferien. Det blir det nå ikke noe av.

Stjørdal svømmehall er nå umiddelbart stengt, og det bidrar til større etterspørsel på bruk av svømmehallen i Hegra på dagtid. Dette gjør at skolen av hensyn til eget renseanlegg må begrense utlån på kveldstid, og at vi ikke lenger kan benytte den tiden vi er tildelt.

Vi syns dette er en veldig kjedelig beskjed å få, og gi videre. Vet det er veldig mange særlig av våre små, som har gleda seg til å starte på i bassenget igjen. Men styret i allidretten, ser på andre alternativer til aktivitet i ukene fremover. Har noen gode innspill på dette mottas de med stor takk!

For å kompensere litt, får vi allikevel bruke bassenget i morgen kveld. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å ta turen mellom kl. 17.00 og 19.00. Det kan nemlig bli en god stund til neste gang!

Siv Sætran, leder

Skjelstadmark IL

Årets julegave er her!

Da kan vi meddele at Stjørdalspillet er ankommet, og er for salg! Alle som har forhåndsbestilt, får sine spill fortløpende utover, og vi tar imot bestillinger helt til det blir tomt for spill. Her har du årets julegave til deg selv, eller andre som har alt! Viktig å merke seg at dette spillet kommer ikke til salgs i butikk, så nytt muligheten til å kjøpe det av oss 😉

 

• Stjørdalsspillet er et monopollignende spill med en klar lokal forankring.

• I stedet for gater er det 40 bedrifter fra Stjørdal som kjøper seg en såkalt aksjeplass i spillet, hvor hver aksjeplass har to aksjer som kan omsettes av spillerne.

• Sjansekort med et blikk på Stjørdal historie, kultur, geografi, særegenheter m.m.

Vil du kjøpe Stjørdalspillet av oss?

  1. Send en mail med bestilling til leder@skjelstadmarkil.no, via sms til tlf: 98818537 eller legg igjen navn og antall spill i tråden under.

2. Betal 500 kroner til vipps 111470 eller kontonummer: 4202.51.06975. Husk å merk  betalingen med navn. Spillene blir utlevert fortløpende.

 

Takk for at du støtter oss!
Skjelstadmark IL