TV aksjonen 2019

Skjelstadmark IL har hatt ansvaret for å koordinere årets tv – aksjon i Skjelstadmark søndag 20. oktober. Det kom inn totalt 14 961 kroner i bøssene, i tillegg kommer alle innbetalinger på Vipps.

Om du ikke var hjemme når bøssebærerne var der, kan du fortsatt vippse en valgfri sum til 2133 (gå på kjøp og betal).

Vi sender en stor takk til alle som sporty stilte som bøssebærere.

Vi er stolte av å ha deltatt på årets viktigste dugnad , og verdens største innsamlingsaksjon nok en gang!

Tv aksjonen 2019

Årets viktigste søndagstur går vi søndag 20 oktober!

Årets tv aksjon har overskriften «Nå er det hennes tur» og går til Care. Care jobber for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare omeråder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet. Hvorfor kvinner? For å bekjempe fattigdom må vi invistere i de aller fattigste. De er som oftes kvinner. 

Mer info om årets aksjon finnes her: https://blimed.no/tv-aksjonen-2019/

I Skjelstadmark er det idrettslaget som også i år, koordinerer aksjonen. Vi ønsker å dele bygda i 7 roder, og trenger derfor folk til å bemanne disse. (To på hver rode, en i bil og en bøssebærer). Har du mulighet til å hjelpe oss i to – tre timer denne søndags ettermiddagen? Gi beskjed til leder Siv Sætran.

En stor takk på forhånd til alle som hjelper til på årets viktigste dugnad denne søndagen!

Hosethkammen opp 2019!

Årets Hosethkammen opp ble gjennomført onsdag 4. september. Det var totalt 140 som deltok i trimklassen, og 12 i konkuranseklassen. Amanda W Aunvik ble vinner av dameklassen på tiden 21.54, og Odd Even Fossen ble vinner av herreklassen på tiden 14.43.

Amanda fikk gavekort og blomster av leder i idrettslaget Siv Sætran.
Odd Even fikk blomster og gavekort av leder i idrettslaget Siv Sætran.

Etter endt løp var det kveldsmat for alle som deltok, og øvrige som hadde tatt turen til skytterhuset denne kvelden. Stor suksess, og veldig trivelig!

Kveldsmaten var som alltid populær, både for de som gikk på tur, og de som stakk innom 😉

Takk til alle små og store som deltok, vi håper turen opp til Hosethkammen ga mersmak, og at vi ser dere igjen neste år! En stor takk også til alle som deltok på dugnad fra idrettslaget for å få arrangementet gjennomført. 

Kjøkkengjengen hadde full kontroll 😉

Full kontroll i registreringen 😉

Allidrett starter opp!

Nå starter allidretten til Skjelstadmark IL opp igjen, og vi ønsker alle barn født 2012-2015 velkommen til idrett, mestring og leik! Når? Onsdager, med oppstart 28.august i ballbingen

  • Gruppe 1: barn født 2014 – 2015. Treningstid:1715-1800.
  • Gruppe 2: barn født 2012 – 2013. Treningstid:1800-1845.

Gruppe 1 vil være preget av enkle alderstilpassede øvelser og mye leik 🙂 Gruppe 2 vil få mer innslag av temabaserte aktiviteter, og skal i løpet av året få prøve flere idretter, det kan være fotball, basketball, orientering, turn, innebandy og kanskje får vi til å prøve skyting og klatring/buldring i løpet av året?

Hvor? Skjelstadmark oppvekstsenter. Frem til høstferien blir det aktiviteter ute, i ballbingen og rundt skoleområdet og idrettsbanen. Senere blir det aktivitet gymsalen. I vinter håper vi på svømming, og skileik ute når vær/føre tilsier det. Følg facebookgruppen vår Skjelstadmark Idrettsskole/Allidrett for utfyllende informasjon, påmelding og oppdateringer.

Det er ikke nødvendig med noe spesielt utstyr for å være med med på allidrett. Det er er lurt å ha på klær som er gode å bevege seg i, og gjerne joggesko. Når vi starter i gymsalen kan man bruke sokker som ikke sklir, eller gymsokker/innesko med en såle som ikke gir merker. Når vi er ute er det viktig å kle seg etter været. Det er alltid lurt å ha med en drikkeflaske med vann og å merke utstyr med navn.


Allidretten er er foreldredrevet aktivitet i regi av idrettslaget. Vi er derfor avhengig av at alle foreldre/foresatte bistår med å være trenere hver sin gang. Vi setter opp en liste med datoer og forslag til tema der alle foreldre/foresatte kan skrive seg på for å ta ansvaret / medansvar for minst en kveld per barn per halvår.Etter to uker vil vi fordele ufordelte kvelder mellom de som ikke er påtegnet. Det kan derfor være lurt å allerede nå ta en titt på kalenderen og sjekke når man har tid. Man kan bytte innbyrdes om tildelt kveld ikke passer, men har selv ansvar for dette og at det gjøres i god tid. Bytter må meldes til styret så vi vet hvem som har ansvaret. Styret bistår gjerne med tips og forslag til aktiviteter, vi har også bøker og hefter med aktivitetsforslag som kan lånes 🙂Én forelder/foresatt, eller annen voksen tilsynsperson, må være tilstede når barnet trener.Delta gjerne aktivt i leken sammen med barna dersom de trenger

🙂
Påmelding: Det går fint å møte direkte på ondag, men send gjerne påmelding på forhånd. Påmelding kan sendes til Oda Sætran oda.satran@stjordal.kommune.no / 93 88 14 93 med barnets navn, fødselsdato, foresattes navn, telefonnummer og mailadresse til foresatte. Pris: Kontigenten koster 200,-, i tillegg må barnet være medlem i idrettslaget (100.-).

Håper å se både gamle og nye fjes på allidretten kommende år, velkommen skal dere være!Ved spørsmål, ta kontakt på 980 15 424 (Åge André Klefsåsvold)Hilsen Åge, Oda og Sara!

SMN-løpet – Hosethkammen opp onsdag 4. september 2019! – Et motbakkeløp for hele familien!

Skjelstadmark Idrettslag ønsker velkommen til årets Hosethkammen opp.

17.30 – 18.30: Start Trimklasse
18.30: Fellesstart konkuranseklasse


Påmelding/ betaling av startkontigent skjer ved registrering ved skytterhuset i Rådalen før start.
Startkontigent: 50 kr/ pers. Barn under 16 års gratis.

Gratis kveldsmat til alle etter endt løp, også de som ikke deltar i selve løpet!

Premiering beste dame og herre i konkuranseklasse. Flotte utrekkspremier som trekkes blant alle som deltar.

Alle som laster ned, og tar i bruk trimpoeng appen og melder seg på Skjelstadmark Il sin konkuranse der, vil denne kvelden få 200 poeng for en tur opp til Hosethkammen. Husk å skriv i boka ved kassen også!

Løypeinfo: Løpet starter på grusveg ved Skytterhuset, men går så over til traktorvei, siste del går på sti. Godt merket. Relativt tørt, men noen våtere partier må forventes. Målgang er ved gamle steinbruddet ved Hosethkammen. 380 høydemeter, totalt 2,7 kilometer.

Løyperekorder:
Herreklasse: Jens Høiås 13.54 (2012)
Dameklasse: Ellen Kvalheim 18.43 (2015)

Nå kan du få trimpoeng på våre trimposter!

Skjelstadmark Il har fått midler av vår gode samarbeidspartner Sparebank 1 til å registrere trimpoeng på våre trimposter. Vi håper dette blir et tiltak som gjør at enda flere besøker trimpostene vi har i bygda.

Konkurransen går fra 27. juni til 27. oktober. Men du kan allerede nå gå inn, og registrere deg i trimpoeng appen. Mer info finnes også her: http://www.trimpoeng.no/i/skjelstadmark19

Ved konkuransens utløp blir det trukket en rekke fine premier blant de som har registrert poeng i appen, samt skrevet i trimbøkene som ligger på postene.

Vi ønsker dere alle en riktig fin tur!

Skjelstadmark Il v/ Trimgruppa

Årsmøte i Skjelstadmark Idrettslag

Årsmøtet avholdes mandag 4/3 – 19 kl 19.00 på klubbhuset, Skjelstadmark.

Det blir servering av pizza fra Lillelunden gårdskjøkken på møtet, og noe søtt til kaffen. Vel møtt til alle våre medlemmer!

Under følger forslag til saklisten og sakspapirer for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakliste

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 3: Konstituering av møtet

Velge dirigent

Forslag til vedtak: Siv Sætran

Velge referent

Forslag til vedtak: Joachim Engan

Velge to til å underskrive protokollen

Velges av blant årsmøtets deltakere

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger i undergruppene

Årsmelding for Trim

Årsmelding for Sponsorutvalg

Årsmelding for Allidrett/ Idrettskole

Årsmelding for Fotball

Årsmelding for Ski

Årsmelding for Skjelstadmark Idrettslag (hovedlaget)

Forslag til vedtak: Årsmeldingene tas til orientering.

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand   

Regnskap for 2018 med balanse 

Revisors beretning for 2018

Forslag til vedtak: Regnskap for 2018 vedtas.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2019

Forslag til vedtak: Kontigenten for 2019 videreføres på 100 kroner pr medlem.

Sak 7: Fastsette treningsavgifter for 2019

Forslag til vedtak: Treningsavgiften for 2019 videreføres på samme nivå for fotball, ski og allidrett som i 2018. Undergruppene delegeres myndighet av årsmøtet til å sette treningsavgiften for kommende år.

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Forslag til budsjett for 2019

Forslag til vedtak: Budsjett for 2019 vedtas.

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Forslag til organisasjonsplan for 2019

Forslag til vedtak: Organisasjonsplan for 2019 vedtas.

Sak 10: Innkommende forslag og saker (totalt 3 saker innen fristens utløp)

a) Dugnadsarbeid i Skjelstadmark idrettslag 

Bakgrunn: Årsmøtet i fotball ønsker at man tar en diskusjon i idrettslaget på dugnadsarbeidet, og hvilke retningslinjer man skal ha rundt dette. Dette for å ansvarliggjøring og være tydelig ovenfor lagets medlemmer ovenfor hva man kan forvente seg av dugnad i løpet av året. Noe dugnadsarbeid må påberegnes, og er en forutsetning for at vi fortsatt kan videreføre veldig lave treningsavgifter, sammenlignet med andre klubber i dalføret.

Forslag til vedtak: Dugnadsarbeid settes opp som sak på første møte etter årsmøtet mellom hovedstyret og undergruppene. På dette møtet lages det noen enkle retningslinjer rundt dugnadsarbeidet i klubben, som distribueres lagets medlemmer. Man avklarer også på dette møtet ambisjoner og tanker rundt dugnadsarbeidet i klubben kommende år.Løypekjøring i Skjelstadmark i fremtidige sesonger

b) Løypekjøring i årene fremover

Bakgrunn: Skjelstadmark IL har i flere sesonger hatt avtale med Stjørdal kommune om løypekjøring. Vi har kjørt kommunens løypenett på dugnad, mot at vi har fått benytte kommunens tråkkemaskin på vårt eget nett. Nå er det kun skrevet en ettårig avtale med kommunen, og fremtiden rundt løypekjøring i Skjelstadmark er høyst usikker.

Forslag til vedtak:Det nedsettes en komite som skal arbeide for at løypekjøring kan opprettholdes på dagens nivå også for kommende vintre. Komiteen har medlemmer fra Løypekomiteen (Stian Hofstad og Per Egil Korstad), Skistyret (Hallgeir Moen) og Hovedstyret (Joachim Engan). Mandatet til komiteen er å komme i mål med en flerårig løypeavtale med Stjørdal kommune. Hvis det blir vanskelighet med å komme i mål med løypeavtale med kommunen, vil komiteen se på alternativer med innvestering i egen løypemaskin og hvilke tilskuddsordninger som kan omsøkes. Komiteen rapporterer direkte til Arbeidsutvalget. Dette er en midlertidig komite som skal være i drift til løsning er funnet.

c) Skileik og lysløypeannlegg

Bakgrunn: Skileik og lysløypeannleeget trenger betydelige oppgraderinger etter år med forfall. Egen prosjektgruppe ble satt ned for å jobbe med dette på årsmøtet i mars 2018. Denne gruppa presenterer sine planer for årsmøtet som må ta stilling til prosjektet og fremdrift.

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak: Prosjektgruppa for skileik og lysløypeannlegg får fullmakt til å søke om forhåndsgodkjenning på prosjektet, og starte prosessen med tippemiddelsøknad. Årsmøtet i 2020 gjør endelig økonomisk vedtak slik at man kan starte opp med arbeidet våren 2020. 

Prosjektet har følgende fremdriftsplan:

2019    Årsmøtevedtak på å sette i gang tippemiddelsøknad

            Søknad om forhåndsgodkjenning sendt innen 1. september

Finansiell plan og grunneieravtaler på plass

Videre detaljert fremdriftsplan for prosjektet

2020    Årsmøtevedtak på finansiering av prosjektet

Oppstart av arbeidet umiddelbart når tippemiddelsøknad er godkjent, tentativt     1.april

  1. desember: Ferdig lysløype, klar til godkjenning

Sak 11: Valg

Valgkomiteens innstilling blir i tradisjon tro lagt frem i årsmøtet.


Årsmøte i Skjelstadmark IL!

Årsmøtet avholdes mandag 4/3 – 19 kl 19.00 på klubbhuset, Skjelstadmark.

Det blir enkel servering under møtet. Vel møtt til alle våre medlemmer!

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakliste

Sak 3: Konstituering av møtet

  • Velge dirigent
  • Velge referent
  • Velge to til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger i undergruppene

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand                                                                     

Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2019

Sak 7: Fastsette treningsavgifter for 2019

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker

Sak 11: Valg

NB! Hovedstyret har sitt styremøte torsdag 28. februar, etter denne datoen blir sakspapir og forslag til vedtak i sakene, samt innkommende saker publisert på hjemmesiden.

Med vennlig hilsen Styret i Skjelstadmark Idrettslag