En takk til alle som gjorde Høgsetrennet 2020 mulig!

Tusen takk for sponsing av utrekkspremier til:

Kjells Kro

Vatn Bisstro

Mekonomen Åsen

Mekonomen Gråmyra

Åsen Sparebank

Åsen innkjøpslag

Byggtorget Hell

Byggmakker Gråmyra

Stene gård

Intersport

Frosta fritid & camping

Nava sport

Hagia Grunnan

Avinor

Sakshaug

Malermester Fossum

Felleskjøpet Pølsepinner

Lillelunden gårdskjøkken

Potetrampa

Tusen takk til følgende som har sponset rennet med et pengebeløp:

Skjelstadmark sanitetsforening

Ola Raaen

Byggmester Iver R Gresseth

Skjelstadmark skytterlag

Hegra Bygg

Skjelstadmark Gammeldansforening

OKS tjenester

Raaen og Lillelund Kjøttfe AS

Skjelstadmark bygdekvinnelag

Skjelstadmark og Stjørdal bondelag

Takk til dagkomite og alle som stilte på dugnad renndagen, og tråkkegjengen som bidro med fine løyper!

Vi gleder oss til nytt renn i 2021!

Hilsen fra Høgseterrennkomiteen 2020

All aktivitet avlyses!

I tråd med kommunens anbefalinger avlyses alle organiserte aktiviteter i regi av Skjelstadmak IL inntil videre. Det kunngjøres her og på andre sosiale kanaler når treninger og annet starter opp igjen.

Se for øvrig kommunens informasjonside om Koronaviruset:
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/koronavirus/

Hovedstyret, Skjelstadmark IL

Resultatliste Høgseterrennet 2020

Her er oversikt over alle som gikk årets Høgseterrenn på tid. Vi gratulerer Bente Sundsvik fra Frol IL og Geir Kristian Hoås fra Lånke IL med seier i henholdsvis dame og herreklassen! Spurtpremier ved passering Klefsåsvolden ble også vunnet av disse to.

Bente Sundsvik
Geir Kristian Hoås

Menn konkurranse
Startnummer:
Navn Tid Klasse
120 Geir Kristian Hoås 1:25:24 M21 – 40
115 Espen Sundsvik 1:29:53 M21-40
125 Per Anders Hoven 1:39:42 M41-50
114 Per Anders Føll 1:42:55 M21-40
133 Bjarne Johansen 1:45:55 M51-60
121 Jørgen Reitan 1:47:02 M41-50
119 Eirik Solheim 1:47:04 M21-40
127 Ståle Dullum 1:48:12 M41-50
132 Anders Johan Sandberg 1:48:20 M21-40
124 Bjørn Ståle Eikrem 1:48:32 M41-50
131 Stein Rønning 1:48:36 M51-60
122 Asgeir Østerlie 1: 49:00 M41-50
112 Herman Skogan Fredriksen 1:49:24 M21-40
118 Ivar Rødde 1:53:26 M21-40
138 Anders Skjerve 1:54:22 M60 – 100
116 Jørgen Aune 1:54:23 M21-40
126 Arild Dalen 1:55:45 M41-50
130 Jørun Braa 2:00:08 M51-61
134 Egil Lidal 2:02:31 M51-60
111 Magnus Hallan 2:10:27 G15/16
110 Victor Kråkenes 2:10:30 G15/16
137 Torbjørn Rolseth 2:13:50 M61/100
135 Ola Skaugstad 2:28:46 M61-100
139 Jan Erik Granbo 2:30:03 M51-60
113 Tor -Aslak Folden 2:48:56 M21-40
Trim med tid
Startnummer:
     
152 Rune Hønås 2:04:05  
Kvinner Konkurranse Startnummer:      
103 Bente Sundsvik 1:54:42 K51-60
102 Beathe S. Tollefsen 3:04:16 K21-40

Årsmøte 2020 Skjelstadmark IL

Til alle medlemmer i Skjelstadmark idrettslag

Vel møtt til årsmøte i Skjelstadmark idrettslag 2020, på klubbhuset onsdag 4 mars kl 19.00!

Behandling av ordinære årsmøtesaker, og det blir servering av pizza fra Lillelunden, så kom sulten 😉 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skjelstadmark Idrettslag 2020 følger under.

Forslag til sakliste for møtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:   Velge dirigent(er)

Forslag til vedtak: Siv Sætran velges til møteleder / dirigent.

Sak 3:   Velge protokollfører(e) 

Forslag til vedtak: Kari Kolsum velges til referent/protokollfører.

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Velges blant årsmøtets deltakere 

Sak 5:   Godkjenne innkallingen

Styret viser til varsel av årsmøtet på www.skjelstadmark.il.no 20. januar 2020, og senere annonsert i Stjørdals nytt.        

Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet godkjennes

Sak 6:   Godkjenne saklisten og forretningsorden

Forslag til vedtak: Sakliste og forretningsorden godkjennes.

Sak 7:   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Årsmelding for Trim

Årsmelding for Aliidrett / Idrettskole

Årsmelding for Fotball

Årsmelding for Ski

Årsmelding for Skjelstadmark Idrettslag (hovedlaget)

Forslag til vedtak: Årsmeldingene for 2019 godkjennes.

Sak 8:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Regnskap 2019

Kontospesifisert regnskap 2019

Revisors beretning 2019

Forslag til vedtak: Regnskap for 2019 godkjennes

Sak 9: Medlemskontingent og treningsavgifter 2020

Medlemskontingenten for 2019 var på 100 kroner pr medlem. 

Av årsmøtet 2019 ble undergruppene selv gitt fullmakt til å sette treningsavgifter, men årsmøtet orienteres om disse satsene. 

Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2020 videreføres på 100 kroner pr medlem. Treningsavgifter 2020 tas til orientering

Sak 10: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Forslag til organisasjonsplan 2020

Forslag til vedtak: Organisasjonsplan for Skjelstadmark IL 2020 godkjennes.

Sak 11: Innkommende saker (2 innkommende saker innen fristens utløp)

  1. Ny lovnorm for Skjelstadmark IL

Veileder til ny lovnnorm

Forslag til vedtak: Ny lovnorm for Skjelstadmark IL godkjennes.

2. Prosjekt «Lysløype og skileikanlegg»

Forslag til vedtak: Årsmøtet i Skjelstadmark IL støtter opp under de planer som foreligger for forbedringer i skileik og lysløypeannlegg.

Skileikanlegget, og oppgradering av dette berører ikke idrettslagets økonomi, men idrettslaget bidrar gjennom prosjektgruppa med personer som koordinerer og sørger for framdrift i dette arbeidet.

Prosjekt for oppgradering av lysløypeannlegg settes i gang. Prosjektgruppa får ansvar for å følge opp fremdrift og gjennomføring av prosjektet. 

Årsmøtet bevilger inntil 350 000 kroner av egenkapitalen til prosjektet, og er innstilt på at idrettslaget tar opp et lån med en kostnadsramme tilsvarende tippemiddelsøknaden, 1,4 millioner. 

Det forutsettes i midlertidig fra årsmøtets side, at før man setter i gang med prosjektet greier å innhente (minimum) 200 000 kroner i sponsormidler. 

Det er et mål at prosjektet skal være gjennomført innen 1. desember 2020.

Regnskap, og evaluering av prosjektet legges frem på årsmøtet i Skjelstadmark IL 2021.

(NB!! Dersom årsmøtet vedtar dette, får det konsekvenser for budsjett 2020, så det må følges opp i behandlingen av sak 12.)

Sak 12: Behandle idrettslagets budsjett

Forslag til budsjett for 2020

Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes.

Sak 13: Valg

Valgkomiteens innstilling 2020

Hovedlandsrennet 2020

Fra onsdag til søndag har våre 4 eldste skiungdommer vært på Hovedlandsrennet i Brummundal. Det har vært mange artige dager for både løpere og heiagjeng, både sportslig og sosialt. Det var spennende å være på et så stort renn, med 200-300 i hver klasse. Løperne ankom onsdag, sammen med de andre 15 og 16 åringene fra Nord Trøndelag skikrets. Alle fra kretsen bodde sammen på skole. Torsdag var det trening på stadion der rennene skulle arrangeres. Fredag gikk de normaldistanse, 5 km klassisk. Lørdag var det sprint friteknikk og søndag var det stafett. Våre løpere gjorde en flott innsats og viste at de hevder seg godt blant jevngamle løpere fra alle deler av landet. Vi gratulerer alle 4 med gode prestasjoner og gleder oss allerede til neste år. Da er hovedlandsrennet i Holmenkollen!:-) En ekstra gratulasjon til Martin, som etter helgas gode innsats, nå er tatt ut til å gå stafett for Nord Trøndelag skikrets i ungdomsstafetten i Holmenkollen 8. mars!!!

Magnus i godt driv inn mot mål i fredagens 5 km klassisk.
Marion i fin stil på sin klassiske etappe på søndagens stafett.
Martin i full konsentrasjon på sin etappe på stafetten søndag.
En fornøyd Linnea etter målgang på sprint lørdag.