Friidrettskarusell 2016 – premieutdeling

Friidrettskarusellen er for 6 åringer og oppover. Det arrangeres 7 stevner i løpet av sommerhalvåret, og alle får premie som har deltatt på minst 4 øvelser som løpsøvelser med og uten hekk, slegge, kule, lengde høyde og stavsprang. I går var det premieutdeling for 2016 sesongen, og av over 70 deltakere var 5 fra Skjelstadmark IL::

  • Marion Raaen Opgård
  • Jonas Andre Hansen
  • Viktor Kråkenes
  • Embrik Hansen Gederaas
  • Linnea Hansen Gederaas

Her er link til artikkel i Stjørdalens Blad: www.bladet.no

friidrettskarusell-premieutdeling

Politiattester

Alle idrettslag er pålagt å innhente politiattest fra de som driver med alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Mer om bakgrunnen for pålegget her: http://www.skjelstadmarkil.no/?page_id=3715

Politiattest innhentes slik:
•Last ned og fyll ut dette skjemaet: http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf
•Lever skjemaet til idrettslagets ansvarlige for politiattester (i 2014 er dette Håvard Hammer)
•Politiet sender attesten tilbake til hver enkelt som har søkt i posten
•Søkeren må vise attesten til idrettslagets ansvarlige for politiattester (i 2014 er dette Håvard Hammer)

Undergruppene må sørge for at trenere og lagledere som omfattes av pålegget innhenter politiattest. Innen 11. april 2014 må alle ha levert utfylt skjema til Håvard Hammer, slik at han kan sende inn søkandene samlet.

Arbeidsutvalget 2014

På årsmøtet ble ikke alle roller fordelt internt i arbeidsutvalget. De fikk arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre selv. Fordelingen ble slik:

Leder : Torunn Beathe Gederaas (1 år)

Nestleder: Torgeir Rotabakk (2 år)

Kasserer: Tone Opheim (2år)

Sekretær: Alexander R Hansen (1 år)

Styremedlem: Håvard Hammer (1 år)

Styremedlem, vara: Randi Kartum (2 år)

Melding fra valgkomiteen:

Om du sitter hjemme trist og lei,
og venter på at vi skal ringe deg.
Tørk dine tårer, dette går over!
Det er det vi i valgkomiteen som lover.
De beste plassene i … idrettslaget har vi gjemt,
til deg vi i år dessverre har glemt.
Legg igjen nummer og navn,
så blir vervet i arbeidsutvalget ei lenger et savn
Møt opp på årsmøte i morgen kl 1900! Ta gjerne kontakt med valgkomiteen før møtet….

Saksliste til Årsmøte

Til medlemmene i Skjelstadmark idrettslag                                              Skjelstadmark 22.01.2014

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 28.12.2013.

Årsmøtet avholdes 29.01.2013 på klubbhuset og begynner kl. 19.

Continue reading ‘Saksliste til Årsmøte’ »

Kunstgressprosjektet – status

I kjølvannet av rapporten om kvikkleirefaren i Hegra hadde styrene i Skjelstadmark IL og Hegra IL samt kunsgresskomiteen et felles møte mandag kveld (20. januar). Her så vi kort på den framlagte rapporten og hvilke konsekvenser dette har for kunstgressprosjektet på grusbanen ved Ungdomsskolen.
Møtet konkluderte med at det felles prosjektet på grusbanen må skrinlegges da det ikke er mulig å starte et omfattende byggeprosjekt på grusbanen. Begge styrene beklager sterkt den situasjonen som er oppstått, men av hensyn til framdrift og behovet for avklaring konkluderte møtet med at det riktige nå er å realisere kunstgressprosjektet på Hegra Stadion.

Begge styrene er opptatt av at samarbeidet mellom idrettslagene må fortsette slik at vi kan lage et best mulig tilbud for barn og unge.

Leder i Skjelstadmark IL og leder i Hegra IL skal i februar se på hvordan et samarbeid mellom de to lagene kan konkretiseres og formaliseres som en del av grunnlaget for bygging og drift av kunstgressbanen.

En realisering av kunstgressbane må nå skje på Hegra IL’s stadionanlegg og Hegra IL vil være utbygger og eier av kunstgressbanen (bygslet tomt).

Kunstgresskomiteen/prosjektgruppen vil arbeide med å få fram et revidert kostnadsoverslag for realisering av prosjektet på stadion.
Årsmøtet i Hegra IL vil få denne saken til behandling på årsmøtet 5. mars og må da fatte en belsutning om gjennomførinmg av prosjektet. Målet er å levere Spillemiddelsøknaden innen fristen som er 15.08.2014 og få prosjektsøknaden godkjent tidlig høst 2014.