Takk for i år!

Hovedstyret i Skjelstadmark IL vil takke alle våre medlemmer og undergrupper for det spesielle året som har vært. Vi har klart å opprettholde stor aktivitet i de forskjellige gruppene i de perioder vi har hatt anledning. Takk til alle med oppfinnsomme initiativ i Korona-tiden.

Vi vil også rette en stor takk til våre sponsorer.

Vi ønsker å gjøre våre medlemmer oppmerksomme på vår hovedsponsor SpareBank 1, som også i år har bidratt sterkt med støtte til idrettslaget. Spesielt har SpareBank 1 bidratt med betydelige ekstra midler til Lysløypeprosjektet vi er i ferd med å realisere i bygda. SpareBank 1 vil gjerne at våre medlemmer tar kontakt for uforpliktende banktilbud. SpareBank 1 kan tilby spesielt gode betingelser dersom en i husholdningen er medlem av et LO-forbund.

Vi vil ønske alle våre medlemmer, initiativtakere og sponsorer en riktig god jul og et godt nytt år!

Skjelstadmark IL, Hovedstyret

All aktivitet avlyses!

I tråd med kommunens anbefalinger avlyses alle organiserte aktiviteter i regi av Skjelstadmak IL inntil videre. Det kunngjøres her og på andre sosiale kanaler når treninger og annet starter opp igjen.

Se for øvrig kommunens informasjonside om Koronaviruset:
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/koronavirus/

Hovedstyret, Skjelstadmark IL

Friidrettskarusell 2016 – premieutdeling

Friidrettskarusellen er for 6 åringer og oppover. Det arrangeres 7 stevner i løpet av sommerhalvåret, og alle får premie som har deltatt på minst 4 øvelser som løpsøvelser med og uten hekk, slegge, kule, lengde høyde og stavsprang. I går var det premieutdeling for 2016 sesongen, og av over 70 deltakere var 5 fra Skjelstadmark IL::

  • Marion Raaen Opgård
  • Jonas Andre Hansen
  • Viktor Kråkenes
  • Embrik Hansen Gederaas
  • Linnea Hansen Gederaas

Her er link til artikkel i Stjørdalens Blad: www.bladet.no

friidrettskarusell-premieutdeling

Politiattester

Alle idrettslag er pålagt å innhente politiattest fra de som driver med alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Mer om bakgrunnen for pålegget her: http://www.skjelstadmarkil.no/?page_id=3715

Politiattest innhentes slik:
•Last ned og fyll ut dette skjemaet: http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf
•Lever skjemaet til idrettslagets ansvarlige for politiattester (i 2014 er dette Håvard Hammer)
•Politiet sender attesten tilbake til hver enkelt som har søkt i posten
•Søkeren må vise attesten til idrettslagets ansvarlige for politiattester (i 2014 er dette Håvard Hammer)

Undergruppene må sørge for at trenere og lagledere som omfattes av pålegget innhenter politiattest. Innen 11. april 2014 må alle ha levert utfylt skjema til Håvard Hammer, slik at han kan sende inn søkandene samlet.

Arbeidsutvalget 2014

På årsmøtet ble ikke alle roller fordelt internt i arbeidsutvalget. De fikk arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre selv. Fordelingen ble slik:

Leder : Torunn Beathe Gederaas (1 år)

Nestleder: Torgeir Rotabakk (2 år)

Kasserer: Tone Opheim (2år)

Sekretær: Alexander R Hansen (1 år)

Styremedlem: Håvard Hammer (1 år)

Styremedlem, vara: Randi Kartum (2 år)

Melding fra valgkomiteen:

Om du sitter hjemme trist og lei,
og venter på at vi skal ringe deg.
Tørk dine tårer, dette går over!
Det er det vi i valgkomiteen som lover.
De beste plassene i … idrettslaget har vi gjemt,
til deg vi i år dessverre har glemt.
Legg igjen nummer og navn,
så blir vervet i arbeidsutvalget ei lenger et savn
Møt opp på årsmøte i morgen kl 1900! Ta gjerne kontakt med valgkomiteen før møtet….