Årsmøte: sakliste og saksdokumenter

Årsmøtet i Skjelstadmark IL avholdes 14. april 2021 kl 19 på Vårtun grendahus. Iht. gjeldende smittevernsregler er det satt et tak på 20 deltakere med forhåndspåmelding. Dette taket er nå nådd, så det er dessverre ikke mulig å komme uanmeldt på årsmøtet. Saksdokumenter er vedlagt nedenfor; saklisten finnes i det øverste vedlegget.

Årsmøte i Skjelstadmark IL

Sted: Vårtun
Tid: 14. april 2021 kl 19

 • Sakspapirer og sakliste blir lagt ut på Skjelstadmark IL
  sine hjemmesider (www.skjelstadmarkil.no).
 • Innkomne saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret@skjelstadmarkil.no senest to uker før møtet avholdes.
 • Påmelding innen 7. april på epost til styret@skjelstadmarkil.no med navn og telefonnummer.
 • Med forbehold om covid-19-situasjonen, kan møtet bli avholdt digitalt; informasjon om dette blir i så fall gitt på hjemmesiden.

Hovedstyret, Skjelstadmark IL

Takk for i år!

Hovedstyret i Skjelstadmark IL vil takke alle våre medlemmer og undergrupper for det spesielle året som har vært. Vi har klart å opprettholde stor aktivitet i de forskjellige gruppene i de perioder vi har hatt anledning. Takk til alle med oppfinnsomme initiativ i Korona-tiden.

Vi vil også rette en stor takk til våre sponsorer.

Vi ønsker å gjøre våre medlemmer oppmerksomme på vår hovedsponsor SpareBank 1, som også i år har bidratt sterkt med støtte til idrettslaget. Spesielt har SpareBank 1 bidratt med betydelige ekstra midler til Lysløypeprosjektet vi er i ferd med å realisere i bygda. SpareBank 1 vil gjerne at våre medlemmer tar kontakt for uforpliktende banktilbud. SpareBank 1 kan tilby spesielt gode betingelser dersom en i husholdningen er medlem av et LO-forbund.

Vi vil ønske alle våre medlemmer, initiativtakere og sponsorer en riktig god jul og et godt nytt år!

Skjelstadmark IL, Hovedstyret

All aktivitet avlyses!

I tråd med kommunens anbefalinger avlyses alle organiserte aktiviteter i regi av Skjelstadmak IL inntil videre. Det kunngjøres her og på andre sosiale kanaler når treninger og annet starter opp igjen.

Se for øvrig kommunens informasjonside om Koronaviruset:
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/koronavirus/

Hovedstyret, Skjelstadmark IL

Friidrettskarusell 2016 – premieutdeling

Friidrettskarusellen er for 6 åringer og oppover. Det arrangeres 7 stevner i løpet av sommerhalvåret, og alle får premie som har deltatt på minst 4 øvelser som løpsøvelser med og uten hekk, slegge, kule, lengde høyde og stavsprang. I går var det premieutdeling for 2016 sesongen, og av over 70 deltakere var 5 fra Skjelstadmark IL::

 • Marion Raaen Opgård
 • Jonas Andre Hansen
 • Viktor Kråkenes
 • Embrik Hansen Gederaas
 • Linnea Hansen Gederaas

Her er link til artikkel i Stjørdalens Blad: www.bladet.no

friidrettskarusell-premieutdeling