Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Skjelstadmark IL 2023

I henhold til innkalling til årsmøte 2023 gjøres herved saksliste og saksdokumenter for årsmøte 2023 tilgjengelig for medlemmene.

Møt opp på årsmøte i Skjelstadmark IL onsdag 13. mars kl. 19:00 på klubbhuset. Det serveres pizza, kaffe og brus!

Innkalling til årsmøte i Skjelstadmark IL 2023

Innkalling til årsmøte i Skjelstadmark IL 2023

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Skjelstadmark IL.

Årsmøtet avholdes 13. mars 2024 kl. 19:00 på klubbhuset til SIL.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes hovedstyret senest 28. februar 2024 til styret@skjelstadmarkil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslaget sin hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skjelstadmark IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skjelstadmark IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skjelstadmark IL´s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Skjelstadmark IL kontaktes på styret@skjelstadmarkil.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

Innkalling til årsmøte i Skjelstadmark IL 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Skjelstadmark IL.

Årsmøtet avholdes 28. mars 2023 kl. 19:00 på klubbhuset til SIL.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars 2023 til styret@skjelstadmarkil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslaget sin hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skjelstadmark IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skjelstadmark IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skjelstadmark IL´s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Skjelstadmark IL kontaktes på styret@skjelstadmarkil.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Skjelstadmark IL

Til medlemmene i Skjelstadmark IL 

1/12-22 Skjelstadmark  

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Skjelstadmark IL  

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Skjelstadmark IL.  

Årsmøtet avholdes 15/12-22 kl. 1900 på klubbhuset på Vårtun stadion.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for medlemmene på www.skjelstadmarkil.no  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skjelstadmark IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skjelstadmark IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.  

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skjelstadmark idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet og innspill til saklisten, kan Skjelstadmark IL kontaktes på 92233513 eller styret@skjelstadmarkil.no.  

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!  

Med vennlig hilsen styret