Årsmøte: sakliste og saksdokumenter

Årsmøtet i Skjelstadmark IL avholdes 14. april 2021 kl 19 på Vårtun grendahus. Iht. gjeldende smittevernsregler er det satt et tak på 20 deltakere med forhåndspåmelding. Dette taket er nå nådd, så det er dessverre ikke mulig å komme uanmeldt på årsmøtet. Saksdokumenter er vedlagt nedenfor; saklisten finnes i det øverste vedlegget.

Årsmøte i Skjelstadmark IL

Sted: Vårtun
Tid: 14. april 2021 kl 19

 • Sakspapirer og sakliste blir lagt ut på Skjelstadmark IL
  sine hjemmesider (www.skjelstadmarkil.no).
 • Innkomne saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret@skjelstadmarkil.no senest to uker før møtet avholdes.
 • Påmelding innen 7. april på epost til styret@skjelstadmarkil.no med navn og telefonnummer.
 • Med forbehold om covid-19-situasjonen, kan møtet bli avholdt digitalt; informasjon om dette blir i så fall gitt på hjemmesiden.

Hovedstyret, Skjelstadmark IL

Saksliste Årsmøte SIL

Sakliste Årsmøte 25.februar 2015 på Klubbhuset:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 1. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 1. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 1. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 1. Behandle forslag og saker.
 • Bytte av snøskuter – Skuteren til idrettslaget begynner å dra på årene, og løypegjengen mener ikke den er hensiktsmessig for de oppgavene den skal løse. Det foreslåes derfor å sette av inntil 100000,- til bytte av snøskuteren i neste budsjettår. I årene framover bør det settes av 30000,- årlig for vedlikehold og avskrivninger på snøskuter. (Innkommet fra Tråkkegjengen)
 • Tribune – Som vedtatt på forrige årsmøte er det ønskelig med en form for tribune på stadion. Planer og tegninger legges fram.  (Innkommet fra Sponsorkomiteen)
 • Anleggskomiteens og anleggenes framtid (innkommet fra Knut Ove Bremseth).
 • Endring statutter Høgseterrennet – statutter eksisterende versjon med endringer 04.01.2015. Statuttene endres som følge av fjorårets vedtak om at rennet skal gå samme veg vert år. (Innkommet fra Høgseterrennkomiteen)
 1. Fastsette medlemskontingent.
 1. Vedta idrettslagets budsjett
 1. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 1. Valg

 

Velkommen!