Saksliste Årsmøte SIL

Sakliste Årsmøte 25.februar 2015 på Klubbhuset:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 1. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 1. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 1. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 1. Behandle forslag og saker.
 • Bytte av snøskuter – Skuteren til idrettslaget begynner å dra på årene, og løypegjengen mener ikke den er hensiktsmessig for de oppgavene den skal løse. Det foreslåes derfor å sette av inntil 100000,- til bytte av snøskuteren i neste budsjettår. I årene framover bør det settes av 30000,- årlig for vedlikehold og avskrivninger på snøskuter. (Innkommet fra Tråkkegjengen)
 • Tribune – Som vedtatt på forrige årsmøte er det ønskelig med en form for tribune på stadion. Planer og tegninger legges fram.  (Innkommet fra Sponsorkomiteen)
 • Anleggskomiteens og anleggenes framtid (innkommet fra Knut Ove Bremseth).
 • Endring statutter Høgseterrennet – statutter eksisterende versjon med endringer 04.01.2015. Statuttene endres som følge av fjorårets vedtak om at rennet skal gå samme veg vert år. (Innkommet fra Høgseterrennkomiteen)
 1. Fastsette medlemskontingent.
 1. Vedta idrettslagets budsjett
 1. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 1. Valg

 

Velkommen!

Arbeidsutvalget 2014

På årsmøtet ble ikke alle roller fordelt internt i arbeidsutvalget. De fikk arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre selv. Fordelingen ble slik:

Leder : Torunn Beathe Gederaas (1 år)

Nestleder: Torgeir Rotabakk (2 år)

Kasserer: Tone Opheim (2år)

Sekretær: Alexander R Hansen (1 år)

Styremedlem: Håvard Hammer (1 år)

Styremedlem, vara: Randi Kartum (2 år)

Melding fra valgkomiteen:

Om du sitter hjemme trist og lei,
og venter på at vi skal ringe deg.
Tørk dine tårer, dette går over!
Det er det vi i valgkomiteen som lover.
De beste plassene i … idrettslaget har vi gjemt,
til deg vi i år dessverre har glemt.
Legg igjen nummer og navn,
så blir vervet i arbeidsutvalget ei lenger et savn
Møt opp på årsmøte i morgen kl 1900! Ta gjerne kontakt med valgkomiteen før møtet….

Saksliste til Årsmøte

Til medlemmene i Skjelstadmark idrettslag                                              Skjelstadmark 22.01.2014

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 28.12.2013.

Årsmøtet avholdes 29.01.2013 på klubbhuset og begynner kl. 19.

Continue reading ‘Saksliste til Årsmøte’ »