Mobilretur!

Idrettslaget har meldt seg på til mobilretur. Det betyr at i februar starter en kampanje for å samle inn gamle mobiltelefoner. Men allerede nå kan det være lurt å begynne finne fram telefonene fra skuffen slik at de er klare til kampanjen starter. Idrettslaget får 35 kroner pr telefon som vi samler inn og leverer til godkjent mottak.

Mer info kommer om hvordan vi skal gjøre det, men inntil videre finnes mer informasjon her: http://www.idrett.no/tema/mobilretur/Sider/mobilretur.aspx