Påminnelse: Kurs i bruk av hjemmeside

Søndag 10. mars kl 19:30 på klubbhuset. Gjerne ta med egen pc, vi skal sørge for nett på huset. Ta også gjerne med telefon for å oppdatere side også derfra.

På årsmøtet ble det ytret ønske om mer publisitet rundt lagets aktiviteter/resultater. Vi ønsker en mer levende hjemmeside, og for å få til det må lagledere/trenere /tillitsvalgte i klubben bli flinkere til å poste på hjemmesiden. Søndag 10.mars kl 19:30 arrangerer vi derfor kurs i bruk av hjemmesiden der vi ønsker å vise hvor enkelt det er å legge ut informasjon, både fra pc, men og muligheten til å bruke mobil til å poste innlegg. Dette er en fin mulighet til å få et krasjkurs i bruk, dette er kvelden for både dumme og smarte spørsmål!

Ta gjerne med pc, så får dere prøve dere fram! Velkommen!!