Klubbrenn tirsdag 07.mars FLYTTES TIL tirsdag 14.mars.

Klubbrenn 07.03 flyttes til 14.03 p.g.a føreforhold samt at elever på skolen har skidag hele dagen 07.03.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon tid/sted for neste klubbrenn.

 

Med vennlig hilsen

Skigruppa