Medlemskontigent.

Medlemskontigent Skjelstadmark IL.

Skjelstadmark IL er pålagt å følge Norges Idrettsforbunds lovnorm for idrettslag.

Vi har tidligere hatt mulighet for familiemedlemskap, dette er nå tatt bort ifra lovnormen,

og hvert medlem i idrettslaget må betale minstekontigentsats på 100,-.

Mvh

Arbeidsutvalget.