Kjære Kristen Gederaas!

Takk for pengegavene på totalt 5718,37 kroner som ble gitt til Skjelstadmark Il avd Ski iforbindelse med din 70 års dag 27 juni 2018.

Hilsen små og store i Skjelstadmark IL