Bare snøen blir liggende, så blir det preparert skiløyper i år og!

Rett før jul signerte Skjelstadmark IL og Stjørdal kommuen ny ettårig avtale om løypekjøring.

Dialogmøte før endelig avtale ble skrevet med representanter fra Skjelstadmark IL (Stian Hofstad, Per Egil Korstad, Mari Kristel Gederaas, Siv Sætran og Hallgeir Moen) og Stjørdal kommune (Bjørn Bremseth, Elin Aune og John Fornes).

I grove trekk er den nye avtalen lik tidligere avtale, med at Skjelstadmark IL tråkker løype til Litjtrøa via Husåsen på hverdager og 4.hver helg. I tillegg har løypegjengen vaktordning og kan bli oppringt ved behov for tråkking rundt Hestsjøen, både hverdag og helg. Som kompensasjon for dette, får Skjesltadmark IL benytte tråkkemaskina for å kjøre opp skispor i lysløypa, rundt Råa og Høgseterrennløypa. Skjelstadmark IL kan også kjøre opp skispor til Almlivola rundt for å bistå Forra IL. Mao vil det i vinter bli kjørt opp spor i det sammenhengende løypenettet mellom Remyra og Forradal – bare snøen blir liggende!

Stjørdal kommune har varslet at det blir fremmet en politisk sak i vinter angående nivå, kvalitet og omfang av løypekjøring i kommunen. Vedtaket i saken vil legge føringer for samarbeidet om løypekjøring framover. Vi er mange som er ivrige for å ut og gå på ski, og vi gleder oss over at snøen nå ser ut til å komme, og skisesongen for alvor kan starte!