Saksliste årlig møte i Skigruppa mandag 11. feb

Saksliste årlig møte i Skigruppa mandag 11.februar kl 19.
1. Godkjenning av innkalling
2. Behandle gruppens årsberetning
3. Fastsette budsjett
4. Fastsette årlig treningsavgift
5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret
6. Innkomne saker (utsatt frist 6.feb)

Se ellers innkalling her: https://www.skjelstadmarkil.no/?p=6068