Saksliste årsmøte fotball 27.02.2019

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle fotballgruppas årsberetning.
5. Behandle fotballgruppas regnskap.
6. Vedta fotballgruppas budsjett.
7. Innkomne saker.