Varsel om årsmøter i idrettslaget!

Innkalling til årsmøter i Skjelstadmark IL

Skjelstadmark IL Ski 12/2 kl 19.00

Skjelstadmark IL Fotball 13/2 kl 19.00

Skjelstadmark IL 4/3 kl 19.00

Alle møter finner sted på klubbhuset.

Sakliste og sakspapirer for møtene blir lagt ut på www.skjelstadmarkil.no. Innkommende saker som ønskes behandlet på årsmøtene må sendes til styret@skjelstadmarkil.no senest 1 uke før møtene i ski og fotball, samt 2 uker før møtet i Skjelstadmark IL.

Vel møtt!

Hovedstyret Skjelstadmark IL