Resultater klubbrenn 04.02.2020

40 deltakere på Korstjønna denne gangen; de yngste gikk runder med klippekort, mens de i skolealder gikk to runder på idealtid. Målet var å gå de to rundene så likt som mulig. Det var en håndfull som klarte dette innen 1-2 sekunder, og én person som klarte å gå helt identiske runder (klikk for å finne ut hvem!)