En stor takk!

Det siste halvåret har det blitt lagt ned en enorm innsats for å lage en ny lysløype og tursti i Skjelstadmark. På vegne av Skjelstadmark IL vil jeg rette en stor takk til Tverås Maskin og Transport AS, Steinvikaunet Elektro AS, grunneiere og alle som har stilt opp på dugnad. Fantastisk bra jobba!

I løpet av noen uker nå er løypa ferdigstilt med belysning og vi kan være stolte over et flott idrettsanlegget i Skjelstadmark, som vil være til glede for store og små hele året.