Årsmøte i Skjelstadmark IL

Sted: Vårtun
Tid: 14. april 2021 kl 19

  • Sakspapirer og sakliste blir lagt ut på Skjelstadmark IL
    sine hjemmesider (www.skjelstadmarkil.no).
  • Innkomne saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret@skjelstadmarkil.no senest to uker før møtet avholdes.
  • Påmelding innen 7. april på epost til styret@skjelstadmarkil.no med navn og telefonnummer.
  • Med forbehold om covid-19-situasjonen, kan møtet bli avholdt digitalt; informasjon om dette blir i så fall gitt på hjemmesiden.

Hovedstyret, Skjelstadmark IL