Årsmøtet utsettes!

På grunn av ny utvikling i smitesituasjonen utsettes årsmøtet i Skjelstadmark IL som var planlagt avholdt 14. april. Ny innkalling kommer når situasjonen er mer avklart. Vi håper fremdeles på å få avholdt et fysisk møte i løpet av våren.

Hovedstyret, SIL