Innkalling til årsmøte i Skjelstadmark IL 2023

Innkalling til årsmøte i Skjelstadmark IL 2023

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Skjelstadmark IL.

Årsmøtet avholdes 13. mars 2024 kl. 19:00 på klubbhuset til SIL.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes hovedstyret senest 28. februar 2024 til styret@skjelstadmarkil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslaget sin hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skjelstadmark IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skjelstadmark IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skjelstadmark IL´s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Skjelstadmark IL kontaktes på styret@skjelstadmarkil.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret