Påmelding høgseterrennet

Pga problemer med Isonen og engangslisens som er satt av Skiforbundet som de ikke får løst så kan de som skal gå trim melde seg på følgende skjema:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAqE0RR58Jdaag3M3CFf9Uj6TMpzm-uIn8lstdirT_Y7ZA7Q/viewform

Påmeldingsavgift på kr 300,- betales til kontonummer: 4484 30 44457

Merk betalingen med navn, kvittering på betalt påmeldingsavgift blir sjekket på rennkontor på renndagen.

Engangslisens for trimklassen kan kjøpes ved å følge link:

[https://www.skiforbundet.no/fagportal/skilisens/](https://www.skiforbundet.no/fagportal/skilisens/ «https://www.skiforbundet.no/fagportal/skilisens/»)

Turrennklasser kan benytte påmelding via Isonen.

PÅmeldingsfrist utsettes til fredag 1/3 kl 23:59