Årlig møte Ski

Som forberedelse til årsmøte i Skjelstadmark IL, blir det avholdt årlig møte i skigruppa mandag 11. mars kl 1900 på klubbhuset.

Tema:

  • Årsmelding 2023 og gruppas aktiviteter gjennom året.
  • Regnskap/økonomi for skigruppa.
  • Eventuelt

Vel møtt!