Politiattester

Politisk begrunnelse
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema.

Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes primære oppgave – å skape idrettsglede og meningsfylte fellesskap.

Bakgrunn
Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.

Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

 

For Skjelstadmark idrettsalg innebærer dette i praksis:

• Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må innhente politiattest, og vise attesten til Lagets ansvarlige.
• Personer med en eller flere av disse rollene må innhente politiattest:

  • Trenere og lagledere for fotball
  • Trenere for ski
  • Trenere for allidrett

Politiattest innhentes slik:

  • Last ned og fyll ut dette skjemaet: http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf
  • Lever skjemaet til idrettslagets ansvarlige for politiattester (i 2014 er dette Håvard Hammer)
  • Politiet sender attesten tilbake til hver enkelt som har søkt i posten
  • Søkeren må vise attesten til idrettslagets ansvarlige for politiattester (i 2014 er dette Håvard Hammer)

Mer informasjon om politiattester her: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

Legg igjen en kommentar