Politiattest

Hvorfor politiattest?
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema.

Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes primære oppgave – å skape idrettsglede og meningsfylte fellesskap.

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.

Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

Hva gjør Skjelstadmark IL?
For Skjelstadmark idrettslag innebærer dette at personer i følgende roller må innhente politiattest:

  • Trenere og lagledere for fotball
  • Trenere for ski
  • Ledere for allidrett

Selv om du skulle ha en attest fra før i forbindelse med jobben din, skal du likevel ha ny attest for verv i idrettslaget.

Politiattest innhentes slik:
  1. Skriv ut det delvis forhåndsutfylte søknadsskjemaet.
  2. Fyll inn navn og fødselsnummer. Skann og lagre skjemaet.
  3. Gå inn på politiets nettsider og velg tjenesten «Politiattest». Følg instruksjonene for digital søknad. Du vil bli bedt om å laste opp skjemaet du har fylt ut.
  4. Politiet sender attesten direkte til søkeren, enten til digital postkasse eller i posten.
  5. Send attesten til styret i idrettslaget (styret@skjelstadmarkil.no). Alternativt kan attesten fremvises for et styremedlem om du ikke ønsker å sende den via e-post.

Mer informasjon om politiattest hos Norges idrettsforbund.

Legg igjen en kommentar