Organisasjonskart 2017

Arbeidsutvalg

 • Leder: Jørgen Gylland
 • Nestleder: Ivar Morten Hansen
 • Sekretær: Siv Sætran
 • Kasserer: Henrik Steinvikaune
 • Styremedlem: Tony Kråkenes
 • Styremedlem: Anna Marie Sletvold

Fotball

 • Leder: Anne Grethe Opgård
 • Kasserer: Randi Bjørgen
 • Jon Helge Gresseth
 • Lars Ulstadvold
 • Kenneth Børseth
 • Morten Johnsen

Allidrett

 • Leder: Torunn Beate Gederaas
 • Kine Østmark
 • Elise Nytrø Sørmo

Trimgruppa

 • Leder: Ingebjørg Husbyaune
 • Karin Steinvik
 • Mona Raaen

Langrennsutvalget (vinteren 2016/2017)

 • Leder: Mari Kristel Gederaas
 • Marthe Skjelstad
 • Hallgeir Moen
 • Benjamin Hammer
 • Trond Gresseth

Høgsæterrennkomite

 • Olav Håkon Skjelstad
 • Karl Roger Hegseth
 • Ole Kristian Sætran

Dagkomite

 • Randi Kartum og Steinar Rønning
 • Mats Ola Gresseth og Margit
 • Vidar Brandslet og Marianne Johansen

Sponsorutvalg

 • Ivar Morten Hansen
 • Lars Skjelstad
 • Siv Kartum

:Løypekomite

 • Leder: Adrian Hammer
 • Roy Bjørgen
 • Stian Hofstad
 • Thomas Bratås
 • Per Egil Korstad

Revisorer

 • Magnar Bremseth
 • Turid Aas
 • Vidar Toverød (vara)

Husstyret

 • Leder: Ingebjørg og Roar Husbyaune
 • Randi Marit og Per Morten Hofstad
 • Annbjørg og Per Ove Buland