Organisasjonsplan 2021

Etter årsmøte 2021 består idrettslagets styre, undergrupper og arbeidsgrupper av følgende personer:

Hovedsstyret:

Kontrollkomite:

Valgkomite:

Husstyret:

Arbeidsgruppe for skileikannlegg og lysløype:

Arbeidsgruppe Tråkking:

Ski:

Løypekomite:

Dagkomite:

Høgsethrennkomite:

Fotball:

Allidrett / Idrettskole:

Trim: