Årsmøte i Skjelstadmark IL!

Årsmøtet avholdes mandag 4/3 – 19 kl 19.00 på klubbhuset, Skjelstadmark.

Det blir enkel servering under møtet. Vel møtt til alle våre medlemmer!

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakliste

Sak 3: Konstituering av møtet

  • Velge dirigent
  • Velge referent
  • Velge to til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger i undergruppene

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand                                                                     

Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2019

Sak 7: Fastsette treningsavgifter for 2019

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker

Sak 11: Valg

NB! Hovedstyret har sitt styremøte torsdag 28. februar, etter denne datoen blir sakspapir og forslag til vedtak i sakene, samt innkommende saker publisert på hjemmesiden.

Med vennlig hilsen Styret i Skjelstadmark Idrettslag

Gratulerer til gull- og sølv-vinnere fra Skjelstadmark IL

Super innsats av alle de 14 lagene fra Skjelstadmark IL på søndagens Skjelstadmarkstafett, men vil gratulere spesielt til gull- og sølvvinnerne! GULL: Magnus Hallan og Martin Fosse, SØLV: Marion Raaen Opgård og Linnea Hansen Gederaas og SØLV: Sverre og Herman Skogan Fredriksen. Artig at 14 åringene har fått så fin framgang, og også at trener`n var med og laget stafettspenning helt til siste slutt.

Continue reading ‘Gratulerer til gull- og sølv-vinnere fra Skjelstadmark IL’ »

Program og startliste for Skjelstadmarkstafetten

Alt er klart for Skjelstadmarkstafetten søndag 10. februar. Første start er kl 11:00 (gutter 8-10 år) mens siste start er kl 13:30 (15 år og eldre). Premieutdeling 1 time etter hver start. Parkering 70 kr.

Hele 86 lag stiller til start. Fristen er ute, men ikke håpet – etteranmelding er mulig. Velkommen til stafett!

68 til start på klubbrenn nr.2

Barn og foreldre trosset kulden og stilte til start på årets andre klubbrenn i klassisk stil. Litt knall og fall med fellesstart, men artig å prøve noe som lignet på NM. Takk for oppmøte og god hjelp ikveld!

Nå blir det skitrening for 3.klasse og oppover som vanlig i morgen onsdag fra 17.30-18.30 (og for 1.-3 klasse på torsdag samme tid.) Vi trener på veksling ettersom Skjelstadmarkstafetten arrangeres på søndag. Håper å se mange lokale lag på startstreken førstkommende søndag 10.februar – Skjelstadmarkstafetten.

Resultatliste fra klubbrennet kommer…

Saksliste årlig møte i Skigruppa mandag 11. feb

Saksliste årlig møte i Skigruppa mandag 11.februar kl 19.
1. Godkjenning av innkalling
2. Behandle gruppens årsberetning
3. Fastsette budsjett
4. Fastsette årlig treningsavgift
5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret
6. Innkomne saker (utsatt frist 6.feb)

Se ellers innkalling her: https://www.skjelstadmarkil.no/?p=6068