Allidrett

Allidretten 2013/2014

starter på igjen onsdag 11. september i gymsalen på Skjelstadmark Skole

Gruppe 1 (født 2008 og 2009) kl 1700-1745

Gruppe 2 (født 2006 og 2007) kl 1745 – 1830

Kontigent: 200,- pr barn (+100,- pr søsken) Betales inn på konto 4465 21 14099 HUSK Å MERKE MED NAVN!!!

Alle som er med på allidrett må også være medlem i Skjelstadmark Idrettslag. Se info på hovedsiden.

Ved spørsmål kontakt Anne Grethe (annegrethe1401@hotmail.com / 93 86 46 74)