Idrettens lederkurs for ungdom

Når og hvor: Fredag 18 November kl 18:00 – Søndag 20:00 kl 15:00.På grong Videregående skole

For hvem:: Engasjert ungdom fra 15-19 år som kan tenke seg lederoppgaver i idretten enten som trener, leder eller styresmedlem osv. Vi anbefaler, hvis mulig, å delta minst to ungommer fra samme idrettslag.

Hvorfor?: Gi ungdom i idretten enda mer selvtillit, motivasjon og engasjament til å gjøre en jobb i eget og eller andre idrettslag.Kunnskapen og verktøyet som brukes i dette kurset skal gjøre det enklere å forstå, få innflytelse og medansvar i klubbarbeidet.

Innhold?: Selvtillit og selvfølelse, ledelse og lederrollen, ungom i sentrum, idrettens organisasjon, teambuliden og masse gøy og morro.

Type kurs?: Aktivitet og involvering,actionfylte pauser, arbeid både individuelt, i grupper, og i felleskap, diskusjon og artige leiker.Dette er ikke et kurs som man bare sitter stille og lytter,

Overnatting og mat: Overnatting på flatseng i klasserom med egen madrass, sovepose/sengeklær.Vi lager selv tørrmåltider etter felles innkjøp.Felles varmt middagsmåtid serveres lørdag.

Kursavgift: 300 kr. pr deltager som dekker kurs, overnatting og mat.Vi oppfordrer deg til å søke ditt idrettslag om å dekke kursavgiften, og sender gjerne faktura til ditt idrettslag i etterkant, dersom du har gjort avtale om dette.

Klær?: Treningsklær (kun lett aktivitet) for ute og inne aktiviteter, samt drikkeflaske.

Kursledere?: Karina Andersen Aas, Maria Høibjelke Sæternes, Kenneth Myhre og Mia Fostad. Alle tre er voksne ungdommer med bakgrunn fra ulike idretter. I tilllegg bidrar Campus indre Namdal med administrativ støtte.

Påmelding til cin@cin.no eller 41653569 innen fredag 11 november,

Spørsmål?: Kontakt einar.lund@idrettsforbundet.no tlf 41900030 eller johannes.osteras@ntfk.no tlf 41653569.